Zpět

Místnost 6

Úvod

Na území řádu

Rozhodující sílu v Pobaltí ve 12. – 15. století představoval řád německých rytířů, který v těchto krajinách vybudoval síť hradů, které zde zůstaly jako jedny z nejvýznamnějších historických památek středověku. Řád měl také významnou podporu českých panovníků. Ve výstavě jsou prezentovány jedny z mála dochovaných autentických štítů německých rytířů z 15. století či doklady pozůstatků řádové komendy ve Slavkově u Brna, doložené archeologickým výzkumem Moravského zemského muzea.