Zpět

Exponát číslo 17

Úvod

Litevská jezdecká pavéza

Tento typ štítu se v ikonografických pramenech objevuje od 14. století, nejdříve na pečetích kujavských a litevských knížat, proto uvedené pojmenování. Tento typ obdélného štítu se středovým zesíleným žebrem byl ovšem používán také příslušníky řádu německých rytířů, jak dosvědčuje např. náhrobek řádového rytíře, bratianského fojta Kuna z Liebensteinu († 1391). Na snímku pavéza z 15. století (82 x 42 cm, dřevo potažené koží, malovaný řádový kříž) pocházející ze střední Evropy nebo Pruska (hrad Bouzov).