Zpět

Exponát číslo 16

Úvod

Hrncová helma

Pomocí detektoru kovu byla v létě 2008 nalezena nedávno v destrukci příkopu hradu Dalečína tato hrncová helma; v závislosti na poměrně pozdních pramenech svědčících o existenci hradu v polovině 14. století. Z pěti kusů snýtovaná hrncová přílba pochází však spíše z období kolem roku 1300, či prvních dvou desetiletí 14. století. A nejspíše někdy až ve druhé půli 14. století byla použita jako terč pro výcvik střelby kuší, jak nasvědčují dochované průstřely. Jde o mimořádný nález, který doplňuje asi osmnáct dosud známých exemplářů tohoto typu helmy dochovaných či nalezených v západní a severní Evropě (souměřitelný je s podobně časově zařaditelnými přílbami z Madeln a Bolzana), nejvíce se ale svojí konstrukcí a celkovým vzhledem podobá poškozené hrncové helmě z horního hradu v bavorském Treuchtlingenu nalezené v roce 1983, jež je datována do první čtvrtiny 14. století. Přílba výstižně reprezentuje podstatný kus ochranné zbroje, jako užívali rytíři směřující na Litvu i bratří řádu německých rytířů. Muzeum Bystřicka Bystřice nad Pernštejnem.