Zpět

Exponát číslo 18

Úvod

Štít velmistra Karla z Trevíru

V Tyrolském zemském muzeu v Innsbrucku je uchováván oválný, nahoře rozšířený štít, na kterém je vymalován gotický štít se znakem, který začali užívat velmistři řádu německých rytířů v druhém desetiletí 14. století, s hrncovým helmem a deskovým klenotem, na němž je zobrazen stejný erb. Opis na okrajích hlásá: + CLIPPEVS . CVM . GALEA. MAGISTRI . (ORD)INIS . FRATRVM . THEVTONICORVM a štít byl historiky a historiky umění identifikován jako štít velmistra Karla z Trevíru (1311-1324). Je zhotoven z borového dřeva, potažen koží a pomalován. Rozměry jsou 98, 5 x 57, 5 cm, tloušťka přibližně 1, 5 cm. Původně se nacházel na hradě Reifensteinu, který ovšem německý řád získal až na přelomu let 1469/1470, starší osudy štítu známy nejsou. Vystaven není originál, nýbrž velmi přesná kopie, kterou nechal pravděpodobně zhotovit velmistr řádu arcivévoda Evžen Habsburský (1894-1923) a dnes je uložena na hradě Bouzově. Podobně postupoval i v jiných případech, kdy nechával zhotovit kopie a nabízel je vlastnickým institucím namísto originálů (např. náhrobky německých zemských mistrů), což se mu ale v případě štítu nezdařilo.