Zpět

Místnost 7

Úvod

Na poli Grundwaldském

Politická moc řádu německých rytířů v Pobaltí byla zlomena největší bitvou v dějinách středověké Evropy – bitvou u Grunwaldu v roce 1410. Řádoví rytíři zde podlehli spojeneckým silám polsko-litevské unie, jejichž součástí měli být i české husitské oddíly (vč. přítomnosti Jana Žižky). Tuto významnou událost středověkých evropských dějin na výstavě dokumentujeme řadou autentických militarií – zbraní a zbroje, podobně jako monumentální historizující malbou Jana Matejky.