Zpět

Místnost 8

Úvod

Jagellonci

Závěr výstavy je věnován Jagellonské dynastii, která do 10. století sjednocovala oblast Pobaltí a střední Evropy, tedy i českých zemí, v jeden politický a kulturní celek. Jagellonská epocha je na výstavě reprezentována vybranými uměleckými díly a vzácnými písemnými památkami. Konec společných dějin symbolicky přinesla v roce 1526 bitva u Moháče.