Zpět

Exponát číslo 21

Úvod

Křtitelnice z Křižanova

Cínová křtitelnice je dílem kovářského a cínařského mistra Jana, který působil v 80. a 90. letech 15. století ve Velkém Meziříčí, jak dokazuje signování na nohách. Křtitelnice se dochovala v původním stavu, pouze víko bylo v neznámé době završeno primitivním křížkem.

Křtitelnice symbolicky připomíná, že jedním z prvků, který integroval jagellonskou dynastii do evropského dění bylo křesťanství a že se její členové museli vyrovnávat s nejednoduchou náboženskou situací. Jedním z důvodů, které přivedly Vladislava na český královský trůn, byly právě složité náboženské poměry v českých zemích. Vladislav musel vládnout „dvojímu lidu“ (katolíci a utrakvisté), stejně jako jeho příbuzní v Polsku a na Litvě (katolíci a pravoslavní). Musel se, stejně jako jeho příbuzní, také zabývat vážným problémem obrany křesťanského světa před tureckým nebezpečím.   

Konec 15. století, Římskokatolická farnost Křižanov, Diecezní muzeum Brno

.