Zpět

Místnost 2

Úvod

Cesty dávných bohů

Baltské kmeny na dnešním území Litvy, Lotyšska, sv. části Polska a Estonska (kde se ovšem stýkaly s dalším významným etnikem oblasti – Ugrofiny, dnešními Estonci) byly nejpozději christianizovaným územím celé Evropy. Díky tomu zde až do současnosti přetrvala velmi bohatá tradice pohanského náboženství. Pohanskou mytologii Baltů zde dokumentuje mj. kultiště s dvěma monumentálními kamennými sochami – tzv. pruskými „babami“.