Zpět

Místnost 3

Úvod

Christianizace křížem i mečem

Pro středověkou křesťanskou Evropu představovalo území osídlené Balty a Ugrofiny druhou "Svatou zemi“, kam za účelem přivedení pohanů na pravou víru směřovala řada mučedníků a křížových výprav. Na výstavě jsou představeny především cesty českého světce, který v rukou Prusů zahynul mučednickou smrtí – sv. Vojtěcha a jeho životopisce sv. Bruna z Querfurtu. Na křížových výpravách řádu německých rytířů se ovšem později podíleli také čeští panovníci Přemysl Otakar II a Karel IV.