Zpět

Exponát číslo 9

Úvod

Náhrdelník s křížkem

(10. století)

Náhrdelník složený z jantarového křížku, dvou modrých, dvou žlutých a 403 zelených skleněných korálků. Nález pochází z pohřebiště v okolí kostela na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou. Použití jantaru jako materiálu pro výrobu křížku je na našem území zcela ojedinělé. Častěji se jantar objevuje na raně středověkých náhrdelnících v podobě mnohem menších korálků. Tento unikátní nález je tedy velmi vzácným dokladem postupné christianizace Čech, ale také přímých kontaktů s Pobaltím. Vyjímečnost nálezu podtrhuje i jeho datace do období života sv. Vojtěcha, který zahynul mučednickou smrtí z rukou baltských Prusů.