Zpět

Exponát číslo 7

Úvod

Picí nádoba

Picí nádoby charakteristického tvaru vyráběné baltskými Prusy v 8. – 10. století. Podobně jako u šperků je i styl výroby keramiky specifický pro jednotlivá baltská entika – kmeny. Tyto nádoby byly běžnou součástí hrobové výbavy a byly vkládány ke spáleným tělům pruských žen a mužů.