Zpět

Místnost 1

Úvod

V kmenových společenství

Úvodní část výstavy seznámí návštěvníka se základními údaji o baltském etniku, o historické etnogenezi a vývoji jazyka. Baltové v minulosti osidlovali mnohem širší území než dnes (dnes mezi Balty řadíme pouze Litevce a Lotyše). Různorodost etnik je dokumentováno velmi bohatými archeologickými nálezy z 6. – 13. století. Za zmínku jistě stojí velmi bohatá tradice výroby šperku, který je na rozdíl od středoevropských nálezů mnohem bohatší a svým uměleckořemeslným provedením velmi odlišný.