Zpět

Foyer

Úvod

Úvodem výstavy

Mezinárodní výstavní projekt si za hlavní cíl stanovil veřejnosti přiblížit u nás málo známou kulturu a historii geografického prostoru Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) s akcentem na historické vazby českých zemí k této části Evropy.

Tematicky je projekt rozdělen do dvou základních celků – samostatných výstav. První, nazvaná „Pobaltí před Balty“ se věnuje prehistorickému období od prvních stop po lidském osídlení Pobaltí až po dobu bronzovou. Druhá část „Od sv. Vojtěcha po Jagellonce“ se zaměřila na dějiny baltského prostoru od 5. do 16. století.

Na přípravě výstavy se podílelo dohromady 35 muzejních, galerijních a vědeckých institucí, z toho 10 zahraničních. Na výstavě je shromážděno více jak 2000 originálních exponátů, z nichž většina nebyla nikdy v České republice vystavena.

K výstavě je připravena bohatá publikace rozšiřující téma výstavy příspěvky předních zahraničních a našich archeologů a historiků.