Zpět

Bronzové dveře

Úvod

Kopie jedné z nejvýznamnějších románských památek – bronzových dveří z Hnězdna z 12. století s vyobrazením života a mučednické smrti sv. Vojtěcha (které s nadsázkou můžeme označit za středověký komiks).

Dvoukřídlé bronzové dveře v jižním portálu katedrály Panny Marie v Hnězdně (Gnieźno) vznikly jako oslava polského patrona sv. Vojtěcha. Odlil je umělec jménem Petr pocházející pravděpodobně z okolí Lutychu pravděpodobně mezi léty 1160-1180, otevíraly se jen o slavnostních příležitostech, jakými bývaly korunovace a velké církevní svátky.

Podkladem pro obsah osmnácti scén sdružených po třech do šesti tematických celků byla pravděpodobně legenda známá jako Canapariova (Locus est). Postupně je vylíčeno Vojtěchovo dětství, ustanovení biskupem, zázraky a zázračné sny, protest proti židovskému obchodu s křesťanskými otroky, pobyt v klášteře na římském Aventinu a konečně průběh misie do Pruska, mučednická smrt i výkup světcových ostatků polským vládcem Boleslavem Chrabrým a uložení do hrobu.

Přesná kopie dveří je zapůjčena z Muzea Początków Państwa Polskiego v Hnezdně.