Zpět

Exponát číslo 12

Úvod

Skleněné nádoby

Jedním ze žádaných obchodních komodit středověké Evropy pocházejících z českých dílen byly skleněné nádoby s natavenými taženými skleněnými kapkami, s oblibou využívané zejména k pití piva. Toto zboží v průběhu 14. století putovalo labskou cestou k Baltu a dále přes moře až do Skandinávie. Rozvinutý obchod s tímto zbožím kulminoval na přelomu 14. a 15. století a jeho útlum přinesly až husitské války. Skleněné číše, miska, láhev a konvice pochází z archeologických výzkumů městských domácností v Brně. Muzeum města Brna.