Zpět

Exponát číslo 4

Úvod

Ceremoniální hůl

Losi byli a dodnes jsou dominantním zvířetem. V Pobaltí byli, zejména v závěru mezolitu, poměrně hojně loveni. Přitom žádná část úlovku nepřišla nazmar: kůže se směňovaly za jiné zboží nebo se použily na výrobu oděvů, z kostí a paroží se vyráběly násady a nástroje. Toto je jeden z nejznámějších nálezů. Jde o ceremoniální hůl vyřezanou z paroží ve tvaru hlavy losí samice. Pochází z Litvy z lokality Šventoji 3 a je datována do časné doby bronzové.

Foto podle: Prehistoric Lithuania. Archaeological exposition guide. National Museum of Lithuania, 2000.