Zpět

Exponát číslo 3

Úvod

Dýka s dřevěnou rukojetí

Tzv. složené nástroje, které vznikají použitím organických (dřevo, lýko, kost) a anorganických (kámen, později kov) materiálů, se dochovaly díky vhodným úložným podmínkám na mnoha lokalitách v Pobaltí. V českém prostředí můžeme existenci organických částí doložit jen nepřímo, například tvarem či uspořádáním kamenných, případně kovových komponent v rámci archeologického kontextu. Při výzkumu hrobů v Marefách byly mj. nalezeny dvě kamenné šipky a série trapézů, z jejichž uspořádání byly zrekonstruovány i tyto dvě dýky.

Eneolit (KZK). Archeologické oddělení MZM. Rekonstrukce Petr Rajnoch.