Zpět

Exponát číslo 2

Úvod

Jantarový náhrdelník

Na pobřeží baltského moře se nacházejí největší naleziště jantaru na světě. Již od pravěku byl tento minerál oblíbený zejména na výrobu různých ozdob a šperků. Surový jantar býval distribuován až do středních Čech a na Moravu, kde jsou zejména v časné době bronzové doložené zpracovatelské dílny, odkud byly redistribuovány hotové výrobky. Tyto jantarové perly pocházejí z depotu Mříč – Dívčí kámen.

Časná doba bronzová. Sbírky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.