Zpět

Exponát číslo 1

Úvod

Nádoba se špičatým dnem

Tato nádoba byla rekonstruována na základě nálezů několika zlomků typických střepů. Nalezeny byly při výzkumu opida v Hrazanech, ve starších vrstvách předcházejících založení opida. Střepy byly určeny jako keramika němenské kultury, jejíž původ je v Pobaltí. Němenská kultura se vyskytovala v závěru mezolitu a na počátku neolitu a typické jsou pro ni nádoby s hrotitým dnem, a kombinací výzdoby hřebene, důlků, perforovaných okrajů a pupíků vypichovaných z protilehlé stěny nádoby. Takovýto nález střepů němenské kultury v českém prostředí je naprosto jedinečný.

Mezolit/neolit. Sbírka Hornického muzea Příbram. Rekonstrukce Kateřina Drmlová.